Thực đơn ngày thứ 3 đã có mặt rồi. Qua ngày thứ 3 tức là các bạn đã đi được 1/4 chặng đường rồi đó.

Theo khampha