Thanh Hóa chủ động đấu tranh phòng, chống mua bán người

Ngày 10/7, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về công tác phòng, chống mua bán người cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn.

Chị Phạm Thị Ánh xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá là một trong những nạn nhân của nạn mua bán người may mắn trở về nhà ngày 19/5/2017 sau 16 năm bị bán sang Trung Quốc

Tại buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã giới thiệu chuyên đề về tình hình tội phạm mua bán người (MBN) và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn cho các học viên. Trong đó nội dung tập trung vào đặc điểm đối tượng phạm tội; thủ đoạn hoạt động phạm tội MBN; đặc điểm của nạn nhân bị mua bán và nghi bị mua bán; một số nguyên nhân chủ yếu và các biện pháp phòng ngừa.

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị thêm một số văn bản pháp luật về phòng, chống MBN.

Buổi tập huấn sẽ giúp các học viên trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm MBN; pháp luật về phòng, chống MBN…

Từ các kiến thức đã được trang bị, các học viên sẽ là cán bộ nòng cốt tại các đơn vị, từ đó đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động phạm tội MBN, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tội phạm MBN trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Theo Minh Hoàng/ Baodansinh