Hàng tấn hoa bị vứt sau ngày 8/3, người dân mót mang về chưng

Hàng tấn hoa chủ yếu là hoa hồng và cúc vàng bị vứt bỏ ra đường sau ngày 8/3, nhiều người tiếc rẻ nên ra lấy mang về nhà chưng.

Hàng tấn hoa chủ yếu là hoa hồng và cúc vàng bị vứt bỏ ra đường sau ngày 8/3, nhiều người tiếc rẻ nên ra lấy mang về nhà chưng.

Theo VNE