Gửi tiền tại ngân hàng chưa bị thu thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính cho biết, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền lãi gửi tiết kiệm qua ngân hàng.

Theo Bộ Tài chính, Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân nhằm khuyến khích cá nhân không có nhu cầu đầu tư trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh, gửi tiền tiết kiệm qua ngân hàng.

Bộ Tài chính khẳng định không thu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền lãi gửi tiết kiệm qua ngân hàng.

Đây cũng là chính sách phúc lợi đối với các đối tượng không có khả năng lao động có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng để lĩnh lãi. Thực tế các năm qua, lãi tiền gửi tiết kiệm cũng chỉ bù đắp đủ trượt giá. Do vậy, Bộ Tài chính khẳng định, trước mắt chưa nên thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian vừa qua, báo chí có đăng tải ý kiến của luật sư Trương Thanh Đức đề xuất mở rộng cơ sở thuế bằng cách đánh thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm nhóm cá nhân có thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng lớn. Việc đánh thuế đối với lãi tiền gửi ngân hàng để đảm công bằng với thu nhập từ đầu tư vốn vào các doanh nghiệp hiện nay cũng đang thu thuế thu nhập cá nhân (5%), đồng thời tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, qua theo dõi phản hồi, dư luận hiện nay cũng chưa đồng tình với việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Theo Baodansinh