Gần 7,9 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 7,89 triệu lượt người. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 6,36 triệu lượt người, tăng 22,2%; đến bằng đường bộ đạt 1,34 triệu lượt người, tăng 63,7%; đến bằng đường biển đạt 173,7 nghìn lượt người, tăng 1,7%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 7,89 triệu lượt người, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 6,36 triệu lượt người, tăng 22,2%; đến bằng đường bộ đạt 1,34 triệu lượt người, tăng 63,7%; đến bằng đường biển đạt 173,7 nghìn lượt người, tăng 1,7%.

Lượng khách quốc tế đến từ Châu Âu tăng 11% so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta từ Châu Á đạt hơn 6 triệu lượt người, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách đến từ Trung Quốc đạt 2,56 triệu lượt người, tăng 36,1%; Hàn Quốc 1,71 nghìn lượt người, tăng 60,7%); khách đến từ Châu Âu ước tính đạt 1,08 triệu lượt người, tăng 11%; khách đến từ Châu Mỹ đạt 493 nghìn lượt người, tăng 13,5%; khách đến từ châu Úc đạt 223,1 nghìn lượt người, tăng 10%; khách đến từ Châu Phi đạt 20,8 nghìn lượt người, tăng 22,2%.

Bảo Châu/ Theo baodansinh