8 năm trời đằng đẵng cày cuốc, …

8 năm trời đằng đẵng cày cuốc, thậm chí là cắm sổ đỏ nuôi người yêu du học và rồi chàng trai nhận cái kết không còn gì chua chát hơn...

8 năm trời đằng đẵng cày cuốc, thậm chí là cắm sổ đỏ nuôi người yêu du học và rồi chàng trai nhận cái kết không còn gì chua chát hơn…